preloader

Sea Air Thai Co Ltd

บริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ศูนย์รวมอุปกรณ์และการอบรม การทำงานร่วมกับเชือกรูปแบบต่างๆ ทั้งการใช้เชือกปีนเขา โหนสลิงในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ ไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเร่งด่วนในงานเชิงยุทธวิธี, การทำงานซึ่งต้องใช้ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง, การโรยตัวลง หรือการไต่ขึ้นเชือก, การยึดโยงทำระบบรอกทดแรง เพื่อดึงวัตถุหรือบุคคลขึ้นและลงในแนวดิ่ง หรือในพื้นที่ลาดชัน, การดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ในงานเชิงรุกขกรรม และอุปกรณ์ประจำตัวรุกขกร ทั้งการขึ้นลงหรือเดินบนกิ่งไม้ใหญ่ การเคลื่อนที่ระหว่างต้นไม้อย่างถูกวิธี, การเข้าถึงพื้นที่อับอากาศ และเคลื่อนย้ายเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน, การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ หรือผู้ประสบภัยด้วยเปลสนาม เปลลาก หรือเปลตะกร้า รวมทั้งการช่วยเหลือกู้ภัยทางบก ทางน้ำ รวมถึงอุปกรณ์การทำงานร่วมอากาศยาน ให้กับเอกชน องค์กร หรือหน่วยงานชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดสินค้าหรือการอบรม โปรดติดต่อ LINE messenger: @seaairthai

: 02-793-4544, 061-906-6619
: ExSite Chiang Mai Thailand by Sea Air Thai (เข้าซอยข้าง ATV on TOUR 350 ม.) ถนนแม่ริม-สะเมิง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 5018